Rewizja finansowa

Nasze usługi

W ramach naszych usług rewizji finansowej oferujemy:

Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych

Przeprowadzamy ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, których obowiązek przeprowadzania wynika z Ustawy o rachunkowości. Przeprowadzamy również dobrowolne badania sprawozdań finansowych, które są wykonywane na podstawie decyzji jednostek gospodarczych dla różnych celów.

Badanie pakietów konsolidacyjnych

Świadczymy usługi w zakresie przeglądu i badania raportów finansowych sporządzanych na potrzeby audytorów grupy i udziałowców.

Badanie planów przekształcenia, łączenia i  podziału  spółek

Wykonujemy badania w zakresie poprawności i rzetelności dokumentów składanych w sądzie rejonowym. Konieczność badania planu przekształcenia, połączenia lub podziału wynika z kodeksu spółek handlowych – w przypadku, gdy podmioty decydują się na przekształcenie, połączenie lub podział spółki.

Audyt ksiąg rachunkowych przeprowadzany na zlecenie Zarządu lub Właścicieli

Przeprowadzamy usługi analizy dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa. Usługa pozwala ocenić na ile dane które dostarcza księgowość są prawidłowe, wyeliminować wykryte błędy w przyszłości i ograniczyć stwierdzone ryzyka.

Inne usługi poświadczające

Świadczymy również inne usługi atestacyjne, które mogą dotyczyć potwierdzania prognozowanych informacji finansowych, danych stanowiących budżety lub plany finansowe, stanu faktycznego wybranych danych, w związku z realizacją określonych transakcji gospodarczych,

Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych

Lorem ipsum dolor sit amet, con- sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inc ididunt ut labore et dolore magna.

Przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych

Lorem ipsum dolor sit amet, con- sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inc ididunt ut labore et dolore magna.

Badanie planów przekształcenia, łączenia i  podziału  spółek

Lorem ipsum dolor sit amet, con- sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inc ididunt ut labore et dolore magna.

Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Badanie planów przekształcenia, łączenia i  podziału  spółek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.