Doradztwo biznesowe

Nasze usługi

W ramach naszych usług doradczych oferujemy:

Opcacowywanie danych prognostycznych

Wspieramy w zakresie budowy modeli finansowych wykorzystywanych np. w procesach pozyskiwania finansowania dłużnego.

Wdrażanie rachunkowości zarządczej

Pomagamy w budowie systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach w zakresie organizacji procesów finansowych (kontroling, księgowość, finanse), wdrożenia systemu raportowania na potrzeby zarządu i innych interesariuszy, opracowania procesów budżetowania i bieżącego raportowania na cele zarządcze.

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Pomagamy definiować i opracowywać procesy księgowe. Doradzamy w zakresie interpretacji i stosowania standardów rachunkowości.

Opracowanie procedur i polityk

Wspieramy firmy w zakresie rachunkowości. Pomagamy w opracowaniu i aktualizacji polityki rachunkowości dostosowanej do przepisów prawnych oraz specyfiki działalności jednostki, opracowujemy plany kont, instrukcje obiegu dokumentów, instrukcje inwentaryzacyjne i inne wewnętrzne instrukcje jednostki.