Więcej niż audyt

Oferujemy pełen zakres usług rewizji finansowej oraz wsparcie w zakresie księgowo-finansowym dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferta

W relacji z kontrahentami kierujemy się przede wszystkim indywidualnym podejściem. Naszym celem jest świadczenie usług dopasowanych do potrzeb klienta. Zakres usług oferowanych naszym klientom obejmuje trzy główne obszary

Rewizja finansowa

Głównym celem usług rewizji finansowej jest zwiększenie stopnia zaufania użytkowników do sprawozdań finansowych. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług rewizji finansowej takich jak badanie sprawozdań finansowych, przeglądy oraz usługi atestacyjne w tym usługi wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych (plany połączenia, podziału, przekształcenia) lub ustawę Prawo Energetyczne.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W ramach prowadzonej działalności oferujemy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla indywidualnych przedsiębiorców (osób fizycznych) oraz małych spółek prawa handlowego.

Doradztwo biznesowe

Wykorzystując wiedzę i kompetencje zdobyte w ramach współpracy z przedsiębiorstwami działającymi w różnych branżach oferujemy wsparcie w zakresie sporządzania informacji finansowych zarówno historycznych (usługi kompilacji sprawozdań finansowych) jak i danych prognostycznych na potrzeby pozyskania finansowania (modele finansowe)